Bojanowo

     Bojanowo to niespełna trzytysięczne miasto położone w powiecie rawickim w południowo-zachodniej czę¶ci województwa wielkopolskiego przy drodze ekspresowej S5 i linii kolejowej Poznań - Wroclaw.

     Bojanowo zostało założone przez luterańskiego szlachcica Stefana Bojanowskiego w roku 1638, a prawa miejskie Bojanowo otrzymało z r±k króla Polski Władysława IV Wazy. Od roku 1973 Bojanowo weszło w skład zaboru pruskiego, a wprowadzenie ceł na sukno eksportowane do Rosji doprowadziło miasto do upadku. W roku 1857 dzieła zniszczenia dopełnił największy w historii miasta pożar. Zniszczeniu uległo wtedy 440 domów, ratusz oraz zbór ewangelicki. Zginęło wówczas 19 osób, jeszcze więcej było rannych, a liczba osób pozbawionych w wyniku pożaru dachu nad głow± sięgnęła 2000.

     W roku 1860 odbudowano zbór ewangelicki - dzi¶ ko¶ciół pod wezwaniem Naj¶więtszego Serca Jezusa służy katolikom, a w roku 1881 założono Browar Bojanowo - do dzi¶ znany w okolicznych miejscowo¶ciach.

     Mimo niewielkiej wielko¶ci miasteczka w Bojanowie znajduje się kilka ciekawych zabytków, między innymi ko¶ciół Naj¶więtszego Serca Jezusa, synagoga i stara synagoga, stacja kolejowa, cmentarz żydowski i znany w Wielkopolsce Browar Bojanowo.

     Obecnie Bojanowo jest miastem zamieszkiwanym przez prawie 3 tysiące mieszkańców. Od roku 1998 Bojanowo wchodzi w skład powiatu rawickiego.

Najważniejsze zabytki, budynki i miejsca w Bojanowie to:
 • Bojanowo - Zespół Szkół Rolniczych

 • Stare zdjęcia Bojanowa  Miasta w pobliżu:
  Góra
  Leszno
  Miejska Górka
  Poniec
  Rawicz
  Rydzyna
  W±sosz
  Preston
  stat4u